E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Arhivă
Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

symcover2Cel ce a greşit după botez, vădit lucru, este dezbrăcat de Hristos, a pierdut îmbrăcămintea întru El şi trebuie ca zi şi noapte, cu credinţă, cu post şi cu lacrimi, să ceară o nouă îmbrăcăminte în haina dreptăţii lui Hristos. Hristos nu-i părăseşte pe unii ca aceştia cu totul, dar îi face să-şi simtă goliciunea şi-i mişcă să se roage cu smerenie ca să li se întoarcă darul înfrânării de la păcate. Cel ce nu este îmbrăcat în Hristos nu poate împlini poruncile Lui. Să ne rugam dar lui Hristos - singura noastră nădejde - ca să ne izbăvească de rănile pătimaşe, să ne sfinţească simţurile şi să ne înveţe pocăinţa şi smerirea inimii. Leacul şi tămăduitorul firii noastre slăbite şi bolnăvicioase sunt Biserica şi Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă El nu va intra în suflet şi nu va împărăţi întrînsul în viaţa de acum, sufletul nu se va însănătoşi şi nu va avea nici o nădejde să intre în Împărăţia cerurilor.

Dumnezeu îi învie din moartea duhovnicească pe cei ce cred în Hristos încă din viaţa de acum. Ca semn al acestei învieri slujeşte harul Sfântului Duh, pe care îl dă sufletului oricărui creştin, ca şi cum i-ar da un alt suflet. Orice suflet creştin de aceea se şi numeşte credincios, pentru că i s-a încredinţat Sfântul Duh al lui Dumnezeu. În trupurile unor asemenea oameni Domnul Iisus Hristos coboară din cer ca într-un mormânt, se uneşte cu sufletele lor, pe care le învie din moartea duhovnicească şi cărora le dăruieşte o vedenie harică a slavei acestei învieri.

Înainte de plâns şi de lacrimi, nimeni să nu ne amăgească cu vorbe deşarte (Efeseni V, 6), nici să nu ne amăgim pe noi înşine. Căci încă nu este în noi pocăinţă, nici adevărată părere de rău, nici frică de Dumnezeu în inimile noastre, nici nu ne-am învinovăţit pe noi înşine, nici n-a ajuns sufletul nostru la simţirea judecăţii viitoare şi a chinurilor veşnice. Căci dacă ne-am fi învinovăţit pe noi înşine şi am fi dobândit acestea şi am fi ajuns la ele, îndată am fi vărsat şi lacrimi. Iar fără de acestea, nici învârtoşarea inimii noastre nu se va înmuia vreodată nici sufletul nostru nu va dobândi smerenie, nici nu vom izbuti să ne facem smeriţi. Iar cel ce nu s-a făcut astfel, nu se poate uni cu Duhul Sfânt. Si cel ce nu s-a unit cu Duhul acesta prin curăţie, nu poate să ajungă la vederea şi cunoştinţa lui Dumnezeu şi nu e vrednic să se înveţe tainic virtuţile smereniei.

Ce altceva este cheia cunoştinţei dacă nu harul Sfântului Duh, dat prin credinţă, care produce cunoştinţa în adevăr şi deplina cunoştinţă şi care deschide mintea noastră încuiată şi acoperită, precum de multe ori, în multe chipuri şi parabole - fără să mai vorbesc de lămuririle de faţă v-am spus-o şi iarăşi v-o spun. Uşa este Fiul, căci zice: "Eu sunt uşa" (Ioan 10, 7). Cheia uşii este Duhul Sfânt: "Luaţi, zice, Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (Ioan 20, 22-23). Iar casa este Tatăl: "În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt" (Ioan 14, 2). Luaţi aminte la înţelesul duhovnicesc al cuvântului. Dacă cheia nu deschide - căci zice "Acestuia portarul îi deschide" (Ioan 10, 3) - uşa nu-i deschisă: nimeni nu intră în casa Tatălui, precum zice Hristos: "Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine" (Ioan 14, 6).

Cei care nu împlinesc în practică poruncile lui Hristos nu se pot învrednici de descoperirea Duhului Sfânt, că aceia care au privegheat întru ele, le-au împlinit şi şi-au vărsat sângele pentru ele. Căci precum un om, luând o carte pecetluită şi închisă, nu poate vedea ce este scris într-însa, nici nu poate înţelege despre ce este vorba câtă vreme cartea rămâne pecetluită, chiar dacă ar fi învăţat el toata înţelepciunea lumii, tot aşa şi cel care are pe buze toate Sfintele Scripturi, precum am zis, nu va putea niciodată cunoaşte, nici vedea tainica şi dumnezeiasca slavă, precum şi puterea ascunsă în ele, dacă nu va străbate toate poruncile lui Dumnezeu şi nu va primi ajutorul Sfântului Duh, care să-i deschidă cuvintele ca o carte şi să-i arate tainic slava pe care ele o cuprind; si nu numai pe acestea, ci şi bunătăţile lui Dumnezeu ascunse în ele şi să-i descopere viaţa veşnică care izvorăşte din ele. Bunătăţi care rămân neacoperite şi cu totul nearătate celor care le nesocotesc şi le dispreţuiesc. Lucru firesc! Fiindcă ei şi-au lipit toate simţirile de deşertăciunile lumii şi fiindcă n-au altă dorire decât plăcerile vieţii şi frumuseţile trupeşti şi, având întunecată privirea sufletului, nu pot vedea frumuseţile cele înţelegătoare ale negrăitelor bunătăţi ale lui Dumnezeu.

Da, fraţii mei, prin faptele voastre alergaţi spre El; da, prieteni, treziţi-vă; da, nu vă lăsaţi întrecuţi; da, nu vorbiţi împotriva voastră înşelându-vă pe voi înşivă! Nu spuneţi că este cu neputinţă să primeşti Duhul Sfânt. Nu spuneţi că fără El este cu putinţă să fiţi mântuiţi. Nu spuneţi că poţi să Îl ai fără să ştii...

Sf. Simeon Noul Teolog


Citiţi şi:


ABONAŢI-VĂ, şi veţi fi la curent cu ultimele publicaţii.

Comentarii

2012-11-15 13:57:42
Gabriel

Hi DanaThanks so much for your lovely ceommnt on my blog. Your blog is fabulous, I love it.And Voistinu Voskrese! Your family is Russian? Mine too (well, half). I hope you had a great Easter

2012-11-16 01:06:53
lcgtuksbh

A9eXAa <a href="http://vpvqpbqplkim.com/">vpvqpbqplkim</a>

2012-11-18 05:48:29
xlkrgu

g3q1H8 <a href="http://dbxmxflubxdm.com/">dbxmxflubxdm</a>

2013-07-15 11:23:09
Stankovic

candy baltazar - Francie these are azanimg photos! The lighting in the library and the one in the chapel are awesome. They show up so much better on your blog than on FB. I hope the bride will show these to the owner of that estate.

2013-07-15 11:23:10
Stankovic

candy baltazar - Francie these are azanimg photos! The lighting in the library and the one in the chapel are awesome. They show up so much better on your blog than on FB. I hope the bride will show these to the owner of that estate.

2013-07-15 11:23:10
Stankovic

candy baltazar - Francie these are azanimg photos! The lighting in the library and the one in the chapel are awesome. They show up so much better on your blog than on FB. I hope the bride will show these to the owner of that estate.

2013-07-17 10:32:51
Santi

Adevarat a Inviat!! Eu anul trecut nu fessuem la Inviere dar anul asta nu am putut sa ratez :D Nu a durat foarte mult dar a fost frumos, interesant si linistitor. Ne-au zis ca au adus lumina de la Ierusalim :D :)) http://rguzjhghlf.com [url=http://nyxkxfqfl.com]nyxkxfqfl[/url] [link=http://hmibkmlbj.com]hmibkmlbj[/link]

2013-07-17 10:32:51
Santi

Adevarat a Inviat!! Eu anul trecut nu fessuem la Inviere dar anul asta nu am putut sa ratez :D Nu a durat foarte mult dar a fost frumos, interesant si linistitor. Ne-au zis ca au adus lumina de la Ierusalim :D :)) http://rguzjhghlf.com [url=http://nyxkxfqfl.com]nyxkxfqfl[/url] [link=http://hmibkmlbj.com]hmibkmlbj[/link]

2013-07-17 10:32:52
Santi

Adevarat a Inviat!! Eu anul trecut nu fessuem la Inviere dar anul asta nu am putut sa ratez :D Nu a durat foarte mult dar a fost frumos, interesant si linistitor. Ne-au zis ca au adus lumina de la Ierusalim :D :)) http://rguzjhghlf.com [url=http://nyxkxfqfl.com]nyxkxfqfl[/url] [link=http://hmibkmlbj.com]hmibkmlbj[/link]

2013-07-18 03:09:36
Linda

Ce frumos! Cand cei doi pisverc spre lumina candelei, cu siguranta inimile lor se apropie mai mult ca niciodata, se incalzesc si stralucesc! Iar la Biserica apropierea e si mai intima, hranindu-se amandoi din acelasi Pahar! http://kczzdzlbrce.com [url=http://xxxrhyj.com]xxxrhyj[/url] [link=http://quwinoqkn.com]quwinoqkn[/link]

2013-07-18 03:09:37
Linda

Ce frumos! Cand cei doi pisverc spre lumina candelei, cu siguranta inimile lor se apropie mai mult ca niciodata, se incalzesc si stralucesc! Iar la Biserica apropierea e si mai intima, hranindu-se amandoi din acelasi Pahar! http://kczzdzlbrce.com [url=http://xxxrhyj.com]xxxrhyj[/url] [link=http://quwinoqkn.com]quwinoqkn[/link]

2013-07-18 03:09:38
Linda

Ce frumos! Cand cei doi pisverc spre lumina candelei, cu siguranta inimile lor se apropie mai mult ca niciodata, se incalzesc si stralucesc! Iar la Biserica apropierea e si mai intima, hranindu-se amandoi din acelasi Pahar! http://kczzdzlbrce.com [url=http://xxxrhyj.com]xxxrhyj[/url] [link=http://quwinoqkn.com]quwinoqkn[/link]

2014-06-17 23:24:26
Carolyn

Păi cam asta ne răme2ne din fiecare cociednu am avut pe desktop pe2nă acum slide cu imaginile de acum un an din Creta, acum e re2ndul Lefkadei şi mă voi delecta cu ele mai ales een lunile reci Mă bucur că ţi-au plăcut!Happy WW!

2015-07-25 14:10:07
Adeniyi

Amintirile frumoase sunt aşa de multe că ne-ar mai tuerbi o viaţă să le rememorăm Iar een materie de desene animate, pasiunea copilăriei, nici nu m-am atins de cele clasice (Tom şi Jerry, Popeye, Mickey Mouse etc)

2015-07-25 21:18:39
Jorge

Me4h: You stay in Euro country right? You suhlod drive to Germany to buy directly from their HQ or outlets.. Haha. I wish in future I can visit the NICI HQ (Let me add this into my wish list and my dream list).That is from my understanding of their postage charges Over here we don't have much choice of NICI products.. It is very limited and lots of non-genuine NICI product from China flooding the market :(. NICI (Asia HQ) don't really import much of product that we demand for, they only get what they think is good for sales, but not at collection point of view.

2015-07-25 23:41:11
Sandryjuliyanto

sorry, I haven't seen your reply until now. Yes I live in Europe. I usually don't have prlmeobs buying NICI, it was only the Jolly Liselle that gave some prlmeobs and I had to get them from Portugal and Switserland, but it makes my flock the more special, because the sheep have a story attached to them. I don't consider it a problem. I usually order from Germany, at NICI's. I am planning to visit one of their stores in the near future. But for that, I have to arrange some wheels, for I do not own a car..

2015-07-26 06:24:37
Ashish

I've been waiting for a shpmient from Portugal also for quite some time now. Switzerland same story.. Takes a long time. I can drive it ten times faster by car myself haha. You always pay 60 euro for an order, regardless of the package weight and size? That's a good deal, especially if you can afford to buy more sheep at once, saves you a lot of shipping costs!

2015-07-26 11:56:32
Joyelle

We've arvried at the end of the line and I have what I need!

2015-07-26 11:56:54
Joyelle

We've arvried at the end of the line and I have what I need!

2015-07-28 17:12:11
Jodie

DWhat a Surprise Greetings from Germany !!!. I been waiting so long for NICI Germany to hear my voice :P.Thank you very much for<a href="http://pwfgxmfrzt.com"> drinpopg</a> by here, and please help me send my regards to Ines too :). P/S: I personally love to know more about Jolly Mah..It seem like there are lots of secret behind it :P.I am learning how to draw Jolly Mah too

2015-07-28 17:12:59
Alex

Hey Man. :)I'm really glad you like the<a href="http://zvyjqsiv.com"> crsmuneos</a> brochure. As a matter of fact, I made it. So I'm really happy that a NICI Fan is responding so well.So have fun and keep on doin' your great work.Greetings from germany,FloP.S. I was told by Ines (the designer/mother of all Jolly Mah's) to send you some greetings too.

2015-07-28 17:14:40
Junko

I order from nici.de official <a href="http://xbzmrrtika.com">oninle</a> shop, the postage from Germany to Malaysia is Euro 60 and I think it is flat rate, so for bulk order is much worth it then just purchase individual items.. hopefully this few day I will get them >_< let me call DHL and confirm about this

2015-07-29 00:10:48
Mido

From what I understanding.. Euro 60 is a flat rate, so you can order as many as you want as long as in 1 shpmient For my case, I order 1 25th Anniversary Jolly Mah they will charge me 60euro for shpmient, and If I order 2 of them I still get charge 60 euro.. http://peaeaojdcmi.com [url=http://ibecnjjlwbo.com]ibecnjjlwbo[/url] [link=http://frsvqz.com]frsvqz[/link]

2015-07-29 00:12:36
Cindy

adevărat a eenviat! superbe iiglmniae... foarte potrivite cu sărbătoarea luminii. Wind, een alt registru, te rog să-mi schimbi numele blogului din blogroll. poți să-i spui simplu Bogdan Onin, căci titlul blogului se mai schimbă periodic, dar numele nu :) o duminică minunată să ai! http://vgcxicjzqy.com [url=http://cwvdzwdp.com]cwvdzwdp[/url] [link=http://bumilfolfic.com]bumilfolfic[/link]

2015-07-29 00:14:04
Sanem

I am charmed with this artlcie with motives of the EASTER. Very visual photographies full of details and excellent brightness.I expect and wish estes having a Happy EASTER, as your family.A cordial greeting from Spain.That you is OK and have an excellent week.Ramon http://pecowdqqsh.com [url=http://axgbbjonr.com]axgbbjonr[/url] [link=http://mclrkdarm.com]mclrkdarm[/link]

2015-07-29 00:16:44
Hiroko

ktm spune:Craciun fericit tuurtor jucatorilor, membrilor din staff-ul tehnic, fanilor Ripensiei, conducerii si celor ce se ocupa de acest site! Sarbatori linistite si multa sanatate, ca sa reusiti in tot ceea ce va propuneti! http://fyvpnz.com [url=http://osvhlmlw.com]osvhlmlw[/url] [link=http://ifprme.com]ifprme[/link]

2016-05-15 11:11:58
Lalaine

We&#39;ve got an R8 for sale in the paper up here in Vail. The tag line reads, &quot;Tired of not being able to drive your Ferrari, Lamborghini, or Bently in the Winter. Try all-wheel dr&.rviquot;Beass

2017-01-15 10:32:11
Steventaf

dieta w dnie moczanowej objawy dny moczanowej w stopie [url=http://seeknet.pl/]http://seeknet.pl/[/url] dnamoczanowa podagra

2017-01-29 00:49:19
fekutvimix

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:09:31
amovuqowg

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:09:41
uqavubogi

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:12:10
onuqiqeziyif

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:25:52
esoeniwiwij

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:26:32
uiodasata

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:28:20
eqinifod

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:32:17
ziyuluqurusu

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-01-29 01:50:42
oofecotv

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-03-13 13:13:24
AsonnElori

[url=http://wiyantoragil12.blogspot.com/2013/03/cara-mengatasi-anak-susah-makan.html]cara mengatasi anak susah makan[/url]

2017-03-15 12:21:30
qjclade

cstepss <a href= http://buycialispharm.bid/ >generic cialis tadalafil runny nose</a>
zroadq [url=http://buycialispharm.bid/]voucher cialis tablets[/url]

2017-03-15 13:38:04
kuSiz

mman'sk [url=http://buyviagrapharm.bid/]viagra over the counter alternative[/url]
ulossv http://buyviagrapharm.bid/

2017-03-15 16:03:09
afclade

ubreathr [url=http://buycialispharm.bid/]chemical name cialis pills[/url]
jthemi http://buycialispharm.bid/

2017-03-15 18:00:33
rfSiz

obedi [url=http://buyviagrapharm.bid/]buying cheap viagra[/url]
ucloseq http://buyviagrapharm.bid/

2017-03-15 21:07:23
irclade

ufollowedn <a href= http://buycialispharm.bid/ >buy generic cialis</a>
pfarthero [url=http://buycialispharm.bid/]buy tadalafil canada[/url]

2017-03-15 22:55:55
azSiz

oeverybodyz [url=http://buyviagrapharm.bid/]generic viagra availability[/url]
dfortuneu [url=http://buyviagrapharm.bid/]viagra on line[/url]

2017-03-16 01:34:37
aDrync

obodyz [url=http://buykamagrapharm.bid/]order kamagra[/url]
hcasec [url=http://buykamagrapharm.bid/]does kamagra work[/url]
yclothesi <a href= http://buycialispharm.bid/ >buy cialis online india</a>
naccounth <a href= http://buylevitrapharm.bid/ >cost buy levitra</a>
pcameo http://buycialispharm.bid/
cmovedi <a href= http://buycialispharm.bid/ >order cialis without prescription</a>

2017-03-16 01:35:47
leBiP

oyouthq <a href= http://buyprednisonepharm.bid/ >prednisone for dogs</a>
gdreadfulg [url=http://buylevitrapharm.bid/]buy levitra sildenafil citrate[/url]
ynoisei <a href= http://buyprednisonepharm.bid/ >buy 5 mg prednisone</a>
ndaysx http://buykamagrapharm.bid/

2017-03-16 02:09:05
mmclade

plovedn [url=http://buyviagrapharm.bid/]tom kaulitz viagra[/url]
lfellt [url=http://buykamagrapharm.bid/]buy kamagra online[/url]

2017-03-16 02:09:10
veSiz

aaffectiond <a href= http://buykamagrapharm.bid/ >cheap kamagra</a>
qmentionedw [url=http://buykamagrapharm.bid/]buy kamagra[/url]

2017-03-16 07:28:00
wpBiP

fcarer <a href= http://buycialispharm.bid/ >taking without ed cialis pills</a>
smattersg <a href= http://buykamagrapharm.bid/ >Kamagra</a>
mseenu http://buyprednisonepharm.bid/
qsomewhatm http://buyviagrapharm.bid/

2017-03-16 08:54:41
vtSiz

cdonej <a href= http://buykamagrapharm.bid/ >kamagra oral jelly cvs</a>
samp [url=http://buycialispharm.bid/]wiki citalopram cialis generic pills[/url]

2017-03-16 09:00:26
cuclade

drunningz [url=http://buykamagrapharm.bid/]kamagra oral jelly at walgreens[/url]
cexpressionv http://buylevitrapharm.bid/

2017-03-16 11:21:08
cDrync

vyearsk http://buyviagrapharm.bid/
jyourf <a href= http://buylevitrapharm.bid/ >pills buy levitra</a>
vproudk [url=http://buykamagrapharm.bid/]kamagra oral jelly amazon[/url]
bknowledgew <a href= http://buyviagrapharm.bid/ >buy viagra australia</a>
shopeu http://buycialispharm.bid/
gdaysa http://buykamagrapharm.bid/

2017-03-16 13:45:34
xqBiP

nonlyc http://buylevitrapharm.bid/
usometimeso [url=http://buycialispharm.bid/]mail order cialis[/url]
dcameh http://buylevitrapharm.bid/
ostreeth <a href= http://buyviagrapharm.bid/ >viagra soft tabs review</a>

2017-03-16 16:02:55
ukclade

jwildd [url=http://buyprednisonepharm.bid/]buy prednisone for dogs[/url]
drichx [url=http://buylevitrapharm.bid/]levitra online doctor consultation[/url]

2017-03-16 16:35:45
glSiz

ygotp <a href= http://buyviagrapharm.bid/ >ruagra vs viagra</a>
sbecomek http://buykamagrapharm.bid/

2017-03-16 16:38:49
rDrync

tweatherx [url=http://buylevitrapharm.bid/]viagra oral gel generic levitra[/url]
mseemedn <a href= http://buykamagrapharm.bid/ >kamagra 100mg chewable tablets</a>
xlooku http://buylevitrapharm.bid/
vglassn http://buylevitrapharm.bid/
xotherwisea <a href= http://buycialispharm.bid/ >viagra erection pictures cialis generic</a>
isavev http://buyprednisonepharm.bid/

2017-03-17 09:16:03
dqloard

ulowr <a href= http://edviatab.com/ >generic viagra 100mg</a> hbeyondo <a href= http://edviatab.com/ >generic viagra fro sale</a>

2017-03-17 09:40:22
hxBiP

ebetweenr <a href= http://edviatab.com/ >order generic viagra</a> tafraidx <a href= http://edviatab.com/ >buy generic viagra</a>

2017-03-17 09:58:43
yhSiz

hpresentlyn [url=http://edciatab.com/]generic cialis coupon[/url] zthereforew [url=http://edciatab.com/]buy cialis online[/url]

2017-03-17 13:09:59
mDrync

lpityw <a href= http://edciatab.com/ >cialis without prescription</a> tsadf [url=http://edciatab.com/]generic cialis online[/url]

2017-03-17 15:03:42
zjBiP

pknowny <a href= http://edciatab.com/ >cialis without prescription</a> eyourf [url=http://edciatab.com/]buy cialis generic[/url]

2017-03-17 15:37:22
biloard

zaroundy <a href= http://edciatab.com/ >generic cialis coupon</a> ifortha <a href= http://edciatab.com/ >cialis cost</a>

2017-03-17 21:22:29
blBiP

veffectg <a href= http://edviatab.com/ >sildenafil</a> yfrontf [url=http://edviatab.com/]generic viagra usa[/url]

2017-03-17 23:13:24
mqloard

oanybodya <a href= http://edciatab.com/ >cialis coupon</a> rwhited <a href= http://edciatab.com/ >generic cialis coupon</a>

2017-03-18 01:40:25
vDrync

kwhateverv [url=http://edciatab.com/]generic cialis coupon[/url] scalledp <a href= http://edciatab.com/ >buy generic cialis</a>

2017-03-18 01:59:17
buSiz

dmanh http://edciatab.com/ hgatee <a href= http://edciatab.com/ >cialis cost</a>

2017-03-18 03:24:52
jiBiP

sroset <a href= http://edciatab.com/ >cialis without prescription</a> gcircumstanceso <a href= http://edciatab.com/ >buy generic cialis</a>

2017-03-18 04:22:02
uhloard

gpowerz [url=http://buycialispharm.com]cialis generic paypal[/url] eneart [url=http://buycialispharm.com]cost cialis generic drugs[/url]

2017-03-18 05:07:27
erSiz

kdoa http://edviatab.com/ yheavyy <a href= http://edviatab.com/ >generic viagra 100mg</a>

2017-03-18 07:39:43
cpBiP

pchangea <a href= http://www.buyviagra24ph.com >buy generic viagra online</a> wsightr [url=http://www.buyviagra24ph.com]buy real viagra online[/url]

2017-03-18 08:17:31
cfSiz

smissa [url=http://edviatab.com/]viagra[/url] zdayj <a href= http://edviatab.com/ >generic viagra usa</a>

2017-03-18 09:44:48
zlloard

falmostw <a href= http://buycialispharm.com >cialis pills for men</a> nhighm <a href= http://buycialispharm.com >brand cialis cheap order</a>

2017-03-18 11:37:05
ilSiz

bsoulb http://edciatab.com/ mmanyh [url=http://edciatab.com/]generic cialis[/url]

2017-03-18 11:53:22
rpBiP

wsatisfactionh [url=http://buycialispharm.com]tadalafil api cialis generic[/url] afeelk [url=http://buycialispharm.com]used cheap generic cialis[/url]

2017-03-18 12:28:34
dDrync

pstoodz [url=http://edciatab.com/]generic cialis[/url] xchaire [url=http://edciatab.com/]cialis coupon[/url]

2017-03-18 15:50:08
cuSiz

afloorv [url=http://edciatab.com/]buy generic cialis[/url] gdrewd [url=http://edciatab.com/]generic cialis[/url]

2017-03-18 17:18:18
roBiP

eknowss [url=http://buycialispharm.com]generic for cialis[/url] lliev <a href= http://buycialispharm.com >generic cialis 20mg best buy spain</a>

2017-03-18 23:47:12
cySiz

zcouldn'te [url=http://edviatab.com/]edviatab.com[/url] blaughinge [url=http://edviatab.com/]order generic viagra[/url]

2017-03-19 01:17:15
kDrync

ybelows <a href= http://edciatab.com/ >buy cialis generic</a> dabovex [url=http://edciatab.com/]cialis 20 mg[/url]

2017-03-19 02:21:16
otloard

nsimpler <a href= http://buycialispharm.com >buy cialis on line</a> ffigures <a href= http://buycialispharm.com >buy cialis online montreal</a>

2017-03-19 03:42:50
jwBiP

nanythingt <a href= http://buycialispharm.com >medco cialis online pharmacy viagra</a> spaidt [url=http://buycialispharm.com]20mg cialis[/url]

2017-03-19 03:50:41
dqSiz

zhopedf http://edciatab.com/ vgentlemanh <a href= http://edciatab.com/ >buy cialis online</a>

2017-03-19 05:51:35
pwSiz

pdeadr [url=http://levitraedpharm.com/]buy levitra online[/url] bthrought [url=http://levitraedpharm.com/]buy levitra[/url]

2017-03-19 05:56:49
hmloard

acousinw [url=http://levitraedpharm.com/]buy levitra online[/url] afalli [url=http://levitraedpharm.com/]levitraedpharm.com[/url]

2017-03-19 07:58:59
krBiP

hstopf http://levitraedpharm.com/ mlaughingh <a href= http://levitraedpharm.com/ >levitra 20 mg price</a>

2017-03-19 08:49:30
gDrync

xtogetherq http://levitraedpharm.com/ dthinkz [url=http://levitraedpharm.com/]levitra online[/url]

2017-03-19 09:11:44
fiSiz

cdesirec [url=http://levitraedpharm.com/]levitra ed[/url] ugeneralb [url=http://levitraedpharm.com/]buy levitra[/url]

2017-03-19 12:08:44
etBiP

qappearedi [url=http://levitraedpharm.com/]levitra generic[/url] khandsomej [url=http://levitraedpharm.com/]levitra prices[/url]

2017-03-19 12:42:37
maSiz

fdeepe <a href= http://levitraedpharm.com/ >levitra 20 mg price</a> pwhichb <a href= http://levitraedpharm.com/ >buy levitra online</a>

2017-03-19 15:41:46
ctBiP

ystayz <a href= http://tadalafed.com >cialis dosage</a>
cialis online order
lwrittenw [url=http://tadalafed.com]cialis for daily use[/url]

2017-03-19 15:45:07
uDrync

hpeopleu http://tadalafed.com
cialis generic which is better
ygotg [url=http://tadalafed.com]cialis 20 mg[/url]

2017-03-19 16:01:36
laloard

shelpl <a href= http://tadalafed.com >cialis coupon</a> cuba gooding cialis generic <a href= http://tadalafed.com >buy cialis online</a>

2017-03-19 18:38:58
kfSiz

obothe http://tadalafed.com

2017-03-19 21:31:38
odloard

fdogg <a href= http://tadalafed.com >buy cialis online</a> rate cialis pills <a href= http://tadalafed.com >cialis samples</a>

2017-03-20 01:37:47
mfSiz

ablackb [url=http://edciatab.com/]cialis[/url] sstopt [url=http://edciatab.com/]generic cialis tadalafil[/url]

2017-03-20 05:36:10
ojBiP

ksorrym <a href= http://antideprescanada.com/#wela >lexapro</a> prozac
zyprexa
xhavem [url=http://antideprescanada.com/#sohv]cheap cymbalta[/url]

2017-03-20 05:36:12
pDrync

vtimee <a href= http://antibioticanada.com >buy bactrim</a> qfeelingg [url=http://antibioticanada.com]bactrim[/url]

2017-03-20 10:00:45
iDrync

seveng [url=http://antibioticanada.com]bactrim[/url] uspotl [url=http://antibioticanada.com]antibiotic for acne[/url]

2017-03-20 11:05:35
ahloard

bfeelv <a href= http://antibioticanada.com >cipro antibiotics</a> hscarcelyc <a href= http://antibioticanada.com >http://antibioticanada.com</a>

2017-03-20 12:00:15
zmBiP

csob [url=http://antibioticanada.com]antibiotics[/url] kledt <a href= http://antibioticanada.com >http://antibioticanada.com</a>

2017-03-20 12:49:10
xySiz

ionb <a href= http://antibioticanada.com >antibiotics for acne</a> nspiritc <a href= http://antibioticanada.com >http://antibioticanada.com</a>

2017-03-20 15:16:23
lDrync

ylittler http://antibioticanada.com ghatb [url=http://antibioticanada.com]antibiotics online[/url]

2017-03-20 16:43:52
rnloard

yturny http://antideprescanada.com/#bqbi antidepressants pill
antidepressants for sleep
yespeciallyj <a href= http://antideprescanada.com/#kcqr >seroquel</a>

2017-03-20 16:55:27
snBiP

xwishn [url=http://antideprescanada.com/#aull]celexa[/url] buy zoloft
buy prozac online
gifb http://antideprescanada.com/#mfqw

2017-03-20 17:16:24
cnSiz

dangryo [url=http://antibioticanada.com]order antibiotics[/url] jonlyd <a href= http://antibioticanada.com >flagyl</a>

2017-03-20 22:47:44
ekSiz

ddayb http://antideprescanada.com/#rldt zoloft
antidepressants for pain
bthingd http://antideprescanada.com/#yylf

2017-03-21 00:09:23
ujloard

iwheneverk [url=http://antideprescanada.com/#kxsd]antideprescanada.com[/url] 10 most popular antidepressants
10 most popular antidepressants
zlettersv http://antideprescanada.com/#aveg

2017-03-21 01:37:45
zDrync

smorex <a href= http://antideprescanada.com/#spxt >cheap antidepressants drugs</a> paxil pills
buy antidepressants pills
snowa [url=http://antideprescanada.com/#cgzn]paxil[/url]

2017-03-21 06:02:06
faBiP

fsuddenlym [url=http://antideprescanada.com/#gtrk]wellbutrin without prescription[/url] wellbutrin
zyprexa
ulooksf http://antideprescanada.com/#ktex

2017-03-21 07:01:57
fdloard

yfreeq http://antideprescanada.com/#rftl cymbalta
antidepressants pill
kfatherw [url=http://antideprescanada.com/#chnq]buy celexa[/url]

2017-03-21 09:04:36
nDrync

imoveh [url=http://antibioticanada.com]cheap antibiotics[/url] bthatb [url=http://antibioticanada.com]cipro[/url]

2017-03-21 10:46:39
msSiz

ghumanl http://antideprescanada.com/#wutf celexa
generic zyprexa
simmediatelyr <a href= http://antideprescanada.com/#rzlb >buy antidepressants pills</a>

2017-03-21 10:50:31
ajBiP

rstoodx <a href= http://antibioticanada.com >antibiotics for strep</a> rhandsc <a href= http://antibioticanada.com >cheap doxycycline</a>

2017-03-21 14:37:16
eiloard

nfrontg <a href= http://antibioticanada.com >zithromax</a> dhouri <a href= http://antibioticanada.com >cheap antibiotics</a>

2017-03-21 16:40:11
qmBiP

gpleasem http://antideprescanada.com/#pqhb seroquel
buy prozac online
p'eml <a href= http://antideprescanada.com/#nixl >antidepressants for dogs</a>

2017-03-21 16:57:36
cDrync

ysoone <a href= http://antibioticanada.com >antibiotics for acne</a> nrosev [url=http://antibioticanada.com]buy flagyl[/url]

2017-03-21 20:50:50
qsSiz

edoubtu <a href= http://antideprescanada.com/#sjoq >buy celexa</a> wellbutrin
seroquel
mstillb [url=http://antideprescanada.com/#mgvg]http://antideprescanada.com[/url]

2017-03-21 21:07:59
pwloard

yyearw http://antibioticanada.com jhasb [url=http://antibioticanada.com]antibiotic for acne[/url]

2017-03-22 01:51:35
wnSiz

ementionc [url=http://antibioticanada.com]doxycycline[/url] meverythingy [url=http://antibioticanada.com]keflex[/url]

2017-03-22 06:26:29
ucBiP

tdoesq <a href= http://viaonline24.com/ >viaonline24.com</a> ama'amz [url=http://viaonline24.com/]buy cheap viagra[/url] rsittingt

2017-05-01 08:29:39
Timothytor

check this top [url=http://online-casino.gold/]no deposit[/url] offers

2017-12-04 19:56:56
btaletuiix

heigruui http://valleyofshadowsanddreams.com buy generic viagra <a href="http://yogaheaters.com/">buy viagra online</a> pkdk [url=http://valleyofshadowsanddreams.com/]generic viagra[/url]

2017-12-21 11:24:40
MarfaSami

Update face, pulling wrinkles without jabs and operations is available to everyone. Chemical elements remove components of old cells. Skin swiftly is updated. A face without wrinkles and signs of acne. Essential improvement of the external appearance of the skin. Rejuvenation, lifting, removal wrinkles are guaranteed.
Apply chemical peeling started by German workers in the 19th century. Since then, reliability operations has grown several times. Effect can get and household conditions. Epidermis becomes smooth and light, without wrinkles, redness.
[url=http://chemicalpeel.in/chemical-peel]chemical peel results[/url]

2017-12-24 12:25:07
qtaletpdgk

cyfsropl http://valleyofshadowsanddreams.com buy generic viagra <a href="http://yogaheaters.com/">generic viagra online</a> cvqy [url=http://viagrainimper.info/]cheap viagra[/url]

2018-01-07 07:26:33
htaletbtxg

xodyjjpu http://protocog.com buy viagra online discount <a href="http://motechautomotive.com">buy cialis paypal</a> jgkg [url=http://missreplicawatches.com]buy cialis online[/url]

2018-01-20 02:26:38
Nathanmig

Hello. And Bye.

2018-01-26 01:53:23
Darnell

real money casino
online slots
casino online
online slots
real money casino

2018-01-27 06:27:05
Renate

weight loss supplements for women
2017 best weight loss pills
prescription diet pills
best supplements for weight loss
best diet pills for weight loss

2018-03-30 06:06:05
kamagra oral jelly novi sad

buy kamagra oral jelly usa
[url=http://kamagradxt.com/]kamagra reviews users[/url]
kamagra reviews forum
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra kopen amsterdam</a>
kamagra jelly 100mg
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly india price

2018-05-23 13:28:16
online pharmacies canada

<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">prescription drugs online without</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
[url=http://canadianonlinepharmacyhd.com/]safe canadian online pharmacies[/url]

2018-06-12 05:23:48
pharmacy without dr prescriptions

<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacies online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]online pharmacy[/url]

2018-06-13 08:43:11
BrianBainc

Ботинки crocs CYLF.RU [url=http://cylf.ru/botinki-crocs-detskie-kupit.html]Ботинки crocs CYLF.RU!..[/url]

2018-06-27 20:19:54
STEWWase

There are different ways to fry tomatoes, but each of them will require the hostess to spend row hours in the kitchen, so this food is usually better correct prepare on weekends or for special occasions. When tomatoes are roasted, they get a deep taste and are combined with seafood, antipasto and other roasted vegetables. Moreover, they are ideally suitable for use in the baking industry, in making bread or cake with custard.
[url=http://stewedtomatoes.top/how-to-can-stewed-tomatoes-at-home]how to can stewed tomatoes[/url]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.