E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 1, ianuarie 2010
Doamne, păzeşte Sfânta Ta Biserică
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Mosaic-1041Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos! În aceste vremuri când se dă război împotriva Bisericii lui Hristos, este binevenit ca şi în parohiile din care faceţi parte să se citească rugăciuni speciale. Nădăjduim, că, fiind propuse părintelui în duhul smereniei şi al dragostei, ele vor fi citite înaintea Sfântului Prestol spre apărarea dreptei credinţe şi întărirea neamului creştinesc.

Rugăciune la Sf. Proscomidie

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte de la noi, nevrednicii robii Tăi (numele), jertfa aceasta şi, iertând nouă toate greşelile noastre, adu-ţi aminte şi de toţi cei ce vrăjmăşesc împotriva credinţei ortodoxe (numele vrăjmaşilor credinţei) şi ne asupresc pre noi şi nu le răsplăti lor după faptele lor, ci, după mare mila Ta, îi întoarce pre dânşii: pre necredincioşi către dreapta credinţă, iar pre credincioşi - ca să se abată de la rău şi să facă bine; ca nici unul dintr-înşii să nu piară prin noi, nevrednicii. Iar pre noi şi Sfânta Ta Biserică, cu tăria Ta cea întru tot puternică, de tot răul şi îmbulzeala, cu milostivire, ne păzeşte.

Rugăciune pentru Biserica care se află întru necazuri şi împresurări

Doamne Dumnezeul nostru, Atotputernice şi Multmilostive!

Întru umilinţa inimilor noastre cu smerenie ne rugăm Ţie: păzeşte sub Acoperământul bunătăţii Tale de toată înconjurarea cea rea Sfânta Ta Biserică şi pre noi, scârbiţii, credincioşii fiii Săi.

Îngrădeşte-ne pre noi cu sfinţii Tăi Îngeri în toate căile noastre ca nimic să nu izbândească cei ce se oştesc asupra noastră şi fiul fărădelegii să nu îndrăznească a ne înrăi pre noi.

Dăruieşte-ne lungime de zile şi umple-ne cu tăria puterilor ca pre toate să le săvârşim spre slava Ta şi spre binele Sfintei Tale Biserici. Iar noi, bucurându-ne de a Ta bună-purtare de grijă, în toată ziua şi în tot ceasul să binecuvântăm şi să preaslăvim Preasfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.